วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Special Forces Group Belgium


Special Forces Group Belgium
หน่วยทหาร ประเทศเบลเยี่ยม
Belgium soldiers
ภารกิจ ลาดตระเวน รักษาความปลอดภัย สายลับ
mission Security undercover reconnaissanc


The Special Forces Group is a special forces unit in the Land Component of the Belgian Armed Forces. Members of the Special Forces Group are normally selected from the paracommando units of the Belgian Army. They must have at least four years experience as


a para commando to join the Special Forces April 2000 the Special Forces Company became a part of the 3 giment de Lanciers Parachutists based in Flawinne When the regiment was dissolved in February 2003 the unit was renamed the Special Forces Group


tags: หน่วยรบพิเศษ, Special Force, Special Force Group Belgium, Special Force Group Belgium คือ