กองพันลาดตระเวน (recon) รีคอน


กองพันลาดตระเวน (รีคอน)

กองพันลาดตระเวนซึ่งเป็นหน่วยที่มีความสำคัญยิ่งหน่วยหนึ่งเปรียบเสมือนหน่วยรบพิเศษของ กองพลนาวิกโยธิน นย. ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งทางภาคพื้นดิน ทางน้ำ และทางอากาศภารกิจคือ ทำการลาดตระเวน และระวังป้องกันให้กับ กองพลนาวิกโยธิน หรือหน่วยที่ไปขึ้นสมทบในปี พ.ศ.๒๕๒๕ กรมนาวิกโยธินได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงและกำหนดที่ตั้ง


หน่วยใหม่ดังนั้น “ กองพันลาดตระเวน ” จึงย้ายที่ตั้งออกจากค่ายแสมสาร (ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ปัจจุบัน) มาอยู่ ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ที่ ๑๐๕ ม.๓บ้านทุ่งโปรงต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุุรีตั้งแต่ ๑ มี.ค.๒๕๒๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๒ กองทัพเรืออนุมัติให้จัดตั้ง “ กองพลนาวิกโยธิน ” ขึ้น โดย รวมหน่วยรบ และ หน่วยสนับสนุน


การรบเข้าด้วยกันโดยมีที่ตั้ง กองบัญชาการกองพล อยู่ที่ค่ายแสมสารและได้เปลี่ยนชื่อหน่วยจากกรมนาวิกโยธิน มาเป็น “หน่วยบัญชาการนาวิโยธิน” ซึ่งอัตราการจัดเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ยังคงใช้มาจนถึงทุกวันนี้ จึงได้เปลี่ยนการบังคับบัญชาจากขึ้นตรงต่อกรมนาวิกโยธินเป็9นขึ้นตรงต่อ “กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน” มาจนถึงปัจจุบัน


tags: หน่วยรบพิเศษ, special force, กองพันลาดตระเวน, รีคอน, นาวิกโยธิน

6 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

recon bn3/45 ไม่ลืม จ่าเอกชัยวัติ ลอดซิน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ลมหายใจและสายเลือดยังเป็นลาดตระเวนrecon bn 3/45 21 ผีขนุน ลูกศิษย์นุชา โนนแวง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จะไม่ลืมว่ากูคือใคร ลว ค่ายจุฬาภรณ์4/2542 นค222

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมก็คิดกองพันร.9รอเหมือนกัน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เป็นความรู้สึกของลูกผู้ชายที่ได้อยู่หน่วยนี้ไม่เสียแรงที่เป็นทหาร Recon Bn 2/49

ร้อย.ฉก. ทพ.2206 กล่าวว่า...

เป็นความรู้สึกที่ยากจะลืม 1/51 RECON BN.