วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Sayeret Matkal


Sayeret Matkal
หน่วยทหาร ประเทศ อิสราเอล
soldiers Israel
ภารกิจ ต่อต้านก่อการร้าย
mission Against terrorism


Sayeret Matkal is a special forces unit of the Israel Defense Forces which is subordinated to the intelligence directorate Aman. First and foremost a field intelligence-gathering unit, conducting deep reconnaissance behind enemy lines to obtain strategic intelligence, Sayeret Matkal is also tasked withcounter-terrorism and hostage rescue beyond Israel's borders. The unit is modeled after the British Army's Special Air Service, taking the


unit'smotto Who DaresWins It is directly subordinate to the IDF's Directorate of Military Intelligence. It is known in the IDF as the Unit The unit is best known for Operation Thunderbolt, commonly known as perationEntebbe, in which it rescued more than 100 Air France passengers hijacked and flown to Uganda by PFLP-EOkilling52enemycombatants while losing only the assault element commander, Yonatan Netanyahu, and three hostages


tags: หน่วยรบพิเศษ, special force, Sayeret Matkal, Sayeret Matkal คือ


ไม่มีความคิดเห็น: