วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

sff-sg


SFF-SG (Special Frontier Force-Special Group)
หน่วยทหาร ประเทศอินเดีย
soldiers india
ภารกิจ ต่อต้านก่อการร้าย
mission Against terrorism


TheSpecialFrontierForce(SFF)isaparamilitaryspecialforceofIndiacreatedon14November 1962. Its main goal was to conduct covert operations behind Chinese lines in the event of another Indo-China war.The SFF came to be known as 'Establishment 22' due to its first Inspector General, Major General (Retd.) Sujan Singh Uban of Indian Army, who used to be commander of 22 Mountain Regiment


during World War II. a Military Cross holder and a legendary figure in the British India Army. Singh commanded the 22nd Mountain Regiment during World War II in Europeand a Long Range Desert Squadron (LRDS) in north Africa.Based in Chakrata, Uttarakhand. the force was put under the direct supervision of the Intelligence Bureau, and later, theResearch and Analysis Wing, India's external intelligence agency.


tags: หน่วยรบพิเศษ, special force, Special Frontier Force-Special Group, SFF-SG

ไม่มีความคิดเห็น: