fsk/hjk

fsk/hjk (Forsvarets Spesialkommando-Hærens Jegerkommando)
หน่วยคอมมานโด ประเทศนอร์เวย์
 norway commando
ภารกิจ ต่อต้านก่อการร้ายสากล
Mission Against international terrorism


ForsvaretsSpesialkommandoHærensJegerkommando(FSKHJK)erdendelenavforsvaretsomhaansvaretforSpesialjegertroppenogFallskjermjegertroppen.FSKHJKsvåpenskoleliggerunderHæren og har fagansvar for all fallskjerm- og spesialjegertjeneste, og kontraterror-tjeneste i Forsvaret.


Grunnen til det lange navnet er at FSK er en integrert del av HJK, og man kan derfor ikke skille kommandoene fra hverandre på administrativt nivå. Rent praktisk er skilnaden at FSK haransvaret forSpesialjegertroppen, mens HJK har ansvaret for Fallskjermjegertroppen. Formålet er


tags: หน่วยรบพิเศษ, special force, Forsvarets Spesialkommando-Hærens Jegerkommando, fsk/hjk

ไม่มีความคิดเห็น: