swatSWAT (pecial Weapons and Tactics) หน่วยสวาท
หน่วยตำรวจประเทศ สหรัฐ
POLICE USA
ภารกิจ ต่อต้านก่อการร้ายสากล
Mission Against international terrorism


SWAT (S pecial W eapons A nd T actics)  หน่วยยุทธวิธีชั้นสูงในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย พวกเขาได้ฝึกการปฎิบัติความเสี่ยงสูงที่นอกเหนือความสามารถของเจ้าหน้าที่ประจำ หน้าที่ของหน่วย SWAT คือช่วยตัวประกันและ ต่อต้านการก่อการร้าย การจับกุมที่มีความเสี่ยงสูงและการค้นหาผู้ต้องสงสัย และการมีส่วนร่วมอย่างมากอาชญากรติดอาวุธ ในทีมมักจะมีอาวุธปืนเฉพาะรวมถึง ปืนกล ปืนไรเฟิลจู่โจม เจ้าหน้าที่ควบคุม ระเบิด stun และ ปืนไรเฟิล  พวกเขามี


อุปกรณ์พิเศษ รว​​มทั้งเกราะโล่ขีปนาวุธ รถหุ้มเกราะ หน่วย SWAT ได้รับการคัดเลือกจากอาสาสมัครภายในองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของกรมของพวกเขาเจ้าหน้าที่จะต้องให้บริการโดยทั่วไปที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าภายในแผนกก่อนที่จะสามารถนำไปใช้ส่วนผู้เชี่ยวชาญเช่น SWAT ต้องการครอบครองนี้อยู่บนพื้นฐานความจริงที่ว่าเจ้าหน้าที่หน่วย SWAT ยังคงบังคับใช้กฎหมายและจะต้องมีความรู้อย่างละเอียดของนโยบายและวิธีการของหน่วย SWAT


tags: หน่วยรบพิเศษ, special force, swat, special weapons and tactics, s.w.a.t


ไม่มีความคิดเห็น: