U.S. Army Green Berets


U.S. Army Green Berets
หน่วยคอมมานโด ประเทศสหรัฐ
COMMANDO USA
ภารกิจ การรบโดยใช้กลยุทธ์แบบ setting a thief to catch a thief 
Mission Guerrillas. The typical strategy of setting a thief to catch a thief
กรีนแบเรต์ (Green Berets) ชื่อเป็นทางการคือ United States Army Special Forces ก่อตั้งขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สมาชิกของหน่วยถูกฝึกมาหรับหรับงานก่อวินาศกรรม การกระโดดร่ม การปฏิบัติงาน ทั้งบก และทางน้ำ การปีนเขา และสกี ทหารหน่วยนี้เป็นที่รู้จักในช่วงสงครามเวียดนาม ระหว่าง พ.ศ. 2510 - 2515 เพราะฝึกหน่วยรบนอกแบบให้กองทัพเวียดนามได้ต่อสู้กับการรบแบบกองโจร โดยใช้กลยุทธ์แบบ "setting a thief to catch a thief " เมื่อสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงกรีนแบเรต์ไม่ได้รับความนิยมนักในระบบกองทัพบกสหรัฐฯ แต่ต่อมาก็ตระหนักว่า กองกำลังแบบนี้มีความสำคัญต่อกองทัพสมัยใหม่ สมาชิกของกรีนแบเรต์ ต้องมีความสามารถทางโดดร่ม ผ่านโปรแกรมการฝึกที่เข้มข้นยาวนานประมาณ 44 - 62 สัปดาห์ คัดผู้ที่ไม่เหมาะสมออกไป และทหารทุกคนต้องมีทักษะทางด้านต่อสู้ ไหวพริบ และความฉลาด การใช้อาวุธพิเศษ การติดต่อสื่อสารหรือ ความชำนาญการใช้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มของกรีนแบเรต์ จะมีตรารูปโล่เป็นสีต่างๆ ติดอยู่บนหมวก

tags: กรีน เบเร่ต์, us army green berets, green berets, green berets คือ


ไม่มีความคิดเห็น: